Lujiza Pesjakova: Sveta Katarina Ana Lavrič: Ljubljanska škofija v vizitacijah 17. stoletja Sadjar in vrtnar 1938/5: Sadjarsko in vrtnarsko društvo pri Sv. Katarini dr. Evgen Lampe: Dom in svet 1903/1 Frančišek Dobnikar študent bogoslovja in ilustrator Andrej Mrak: Javna Tribuna 1988/7: Vodnik in Prešeren po podobi Frančiška Pustovrha Janko Barle: Dom in svet 1892/7 Frančišek Pustovrh slovenski slikar France Stele: Dom in svet 1921/3 Fotografije prezbiterija Milček Komelj: Vzgoja 2012 junij Sveta Katarina pred sodniki Arhiv Republike Slovenije Naša župnija v Franciskejskem katastru za Kranjsko, 1868 Dom in svet 1906/4 Frančišek Pustovrh Frančišek Pustovrh Presveto srce Jezusovo, 1866; Uršulinski samostan Ljubljana dr. Janez Pustovrh Slike iz spominske sobe in nagrobnik Franceta Pustovrha v Selih pri Kamniku Franci Tomc Katarina na starih fotografijah in razglednicah Frančišek Dolinar: Zgodnja danica 1892 Blagoslov novega križevega pota Peter Arnež Sveta Katarina v koledarju Peter Arnež Župnija sveta Katarina v dnevniku škofa Jegliča                                                                                                                                                                                                                                                                                                     https://zupnija-katarina.rkc.si/index.php/content/display/2