OznanilaOznanila 18. 9. 2022     SVETE MAŠE NA SVETEM JAKOBU NAD MEDVODAMI V LETU 2022 https://zupnija-katarina.rkc.si/index.php/content/display/1